อ.เดชอุดม  แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อน ในพื้นที่ ต.โพนงาม  


(19 พฤษภาคม 2565)  นายนคร  ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงเดชอุดม รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีนางสาวเรณู    มนูญยา  ราษฎร ม.4 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม ร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ ต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่า น้ำท่วมขังที่พักอาศัยเป็นเวลาเกือบเดือน  บริเวณจุดร้องเรียนเป็นปากซอยบ้านผู้ร้องเขตเทศบาลโพนงามเชื่อมติดกับถนนทางหลวงสายเดชอุดม - บุณฑริก ซึ่งเป็นลักษณะที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมขัง ซึ่งเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดย หมวดทางหลวงเดชอุดม  นำเครื่องจักร รถแบ็คโฮขุดเปิดปากท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปตามท่อได้สะดวกขึ้น และขุดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มการระบายน้ำให้เร็วขึ้น  ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว หมวดทางหลวงเดชอุดมมีแผนงานโครงการจัดวางท่อระบายน้ำตามแนวเขตทางหลวงซึ่งจะไปเชื่อมกับจุดบริเวณน้ำท่วมขัง และเทศบาลตำบลโพนงาม มีแผนงานโครงการวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเพื่อให้เชื่อมต่อกับเขตหมวดทางหลวงให้การระบายน้ำจากบริเวณที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้เคียงให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่    ผลการดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้ร้องได้  พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้ร้องทราบจนเป็นที่พอใจแล้ว
***************
กรกช   ภูมี   สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag