หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ เฉลิมพระเกียรติ

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 
       ที่ วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566  
         พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56  กล่าวว่า  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้  มีพุทธศาสนิกชน และกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 นาย และถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นประพระราชกุศล ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
      ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมทบในโครงการนี้จะได้รับการอบรมปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน การฝึกสมาธิ และวิชาการอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag