จ.อุบลฯ เปิดศูนย์ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  และประกาศเจตนารมย์เครือข่ายการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน

จ.อุบลฯ เปิดศูนย์ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  และประกาศเจตนารมย์เครือข่ายการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน
        นายอัมพร  วาภพ  ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม เปิดเผยว่า  ห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม    ได้บันทึกความร่วมมือกับ 7 ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  และตอบสนองการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ทำการเปิดศูนย์ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  และประกาศเจตนารมย์เครือข่ายการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน เด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  และตอบสนองการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “เฮือนฮ่วมแฮง” บ้านเลขที่  68 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
    ภายในงานมีการมีการจัดเวทีวัฒนธรรมจากภาคีเครือข่าย การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์สัมมาชีพ ของชุมชนและเด็กนอกระบบการศึกษา รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตลาดภูมิปัญญาเครือข่าย   นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาชีพชุมชน เด็กนอกระบบการศึกษาและภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงาน  
*****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน 10 ก.ค.2566  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag