กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับหน่วยงานอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่พบปะหารือขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารและการทำห้องส้วมชั่วคราวบริเวณลานบั้งไฟ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 นายนที  ศรีสมรรถการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร (หชขธ-ย.) พร้อมด้วยผู้ปฎิบัติหน่วยรักษาความปลอดภัย หปธอ-ฟ. ร่วมกับหน่วยงานอำเภอสิรินธรที่เกี่ยวข้อง นำโดย นายพลเดช  เทียงปา ปลัดอำเภอสิรินธร , นายเหรียญ  แสนทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ , นางสิริใจ  มูลมั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันไร่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่พบปะหารือขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารและการทำห้องส้วมชั่วคราวบริเวณลานบั้งไฟ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อร่วมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างห้องส้วมชั่วคราวให้ถูกสุขลักษณะ ต้องเป็นถังลอย (ไม่ฝังดิน) สามารถใช้รถสูบปฏิกูลออกได้ และนำออกจากบริเวณลานบั้งไฟ เมื่อหมดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่ใช้ประโยชน์น้ำอุปโภค-บริโภคในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ตลอดจนร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ รักษาความสะอาด ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 นี้ และได้มอบน้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." สนับสนุนในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ของส่วนอำเภอสิรินธร และ อบต.คันไร่  ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพัทยาน้อย และลานบั้งไฟ เขื่อนสิรินธร อีกด้วย
*****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar