กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ประเภทโคเนื้อ กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านโนนกาหลง

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ประเภทโคเนื่อพันธุ์พื้นเมืองผสม พร้อมมอบเช็คสนับสนุนในการจัดซื้อโคเนื้อให้กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านโนนกาหลง นำโดย นางธัญวรัตน์ ประธาน ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ พร้อมสมาชิกกลุ่มร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ประเภทโคเนื้อในครั้งนี้ด้วย
เนื่องด้วย กฟผ.เขื่อนสิรินธร และวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านโนนกาหลง ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักร่วมกันว่าการเลี้ยงโคเป็นอาชีพที่สามารถสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เขื่อนสิรินธร โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม มีที่ดินในการก่อสร้างโรงเรือนและที่ดินปลูกแปลงหญ้าเพียงพอสำหรับเลี้ยงโคตลอดปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ประเภทโคเนื้อให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจฯ และเป็นการกำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป
โดยมี นายสังวาล พรมสำลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2  พร้อมด้วย นายวิชัย วงษาชัย ประธานวิสาหกิจกลุ่มแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแซน้อย 2 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar