ต้องรอด!!! พลังบวรฝ่าวิกฤต 72 ชั่วโมง

(12 พฤษภาคม 2565)   นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังบวร โดยได้ลงพื้นที่Re X-ray ตรวจสอบข้อมูล TPMAP และ THAI QM เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พบครัวเรือนเป้าหมายที่บ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก มีผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในขั้นวิกฤตที่จะต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วนโดยทันทีจำนวน 3 ราย ด้วยกันคือ
1.นายวิชัย วิชาชาติ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง กล้ามเนื้ออ่อนแรง
2.นายสมพร สังคะวัต อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก ป่วยเป็นโรคไต ต้องเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลวารินชำราบ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง 
3.นายพิศมัย สังคะวัต อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
      ทั้ง3ราย เป็นญาติกัน ไม่มีบ้านเรือนพักอาศัยเป็นของตนเอง ต้องพักอาศัยอยู่กับญาติ และมีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม จึงได้หารือกันเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันที ซึ่งในเบื้องต้นได้รับความเมตตาจากพระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พระครูปลัดธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาสร้างบ้านเรือนและจัดการถมดินเพื่อเตรียมสร้างบ้าน  ซึ่งคาดว่าจะสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และด้อยโอกาสทั้ง3ราย ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ นอกจากนี้ นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ประสานนายทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ดำเนินการรับนายสมพร สังคะวัต มาฟอกไตที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
         และในวันเดียวกันได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 74 ม.3 ต.โพธิ์ศรี ซึ่งมีนางสาวรจนี แสนทวีสุข อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการ ป่วยติดบ้านติดเตียง ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้  อาศัยอยู่กับญาติ ได้ร้องขอให้ทางอำเภอช่วยเหลือเปลี่ยนหลังคาบ้านเนื่องจากหลังคารั่ว หน้าฝนอยู่ลำบาก นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงได้ประสานนายถวัลย์ บุญเดช นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ศรี นายสมศรี เค้ามูล ผญบ.หมู่ที่3 บ้านวังพอก 
พระครูสังฆรักษ์มนตรี คัมภีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดวารีอุดม  ปลัดอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล และสมาชิก อส.ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาและจัดทำที่บังกายขณะอาบน้ำโดยทันที นอกจากนี้ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และทีมบวรยังได้มอบเครื่องนอน เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นางสาวรจนี แสนทวีสุข เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน...พลังบวรฝ่าวิกฤต 72 ชั่วโมง ต้อง"อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน"
***************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน   
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag