สสจ.อุบลฯ แจ้ง ยื่นคำขอปลูกกัญชา กัญชง ภายใน 13 พ.ค.65 นี้ หากล่าช้าอาจต้องรอกฏหมายใหม่

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ให้ผู้ที่ต้องการปลูกกัญชา  กัญชง  ขออนุญาตยื่นคำขอภายในวันที่ 13 พฤษภาคม  2565  หากล่าช้าต้องรอกฎหมายใหม่ที่จะออกมาบังคับใช้  
   นายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท  5 พ.ศ.2565  จะมีผลบังคับใช้  ในวันที่ 9 มิถุนายน  2565  ทำให้กัญชา  กัญชง  ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5  ทั้งส่วนของช่อดอก  ใบ กิ่ง  ก้าน  ลำต้น ราก  
    ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการพิจารณาอนุญาตผู้ยื่นคำขออนุญาตปลูกให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กฎหมายบังคับ  จึงขอให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชงในจังหวัดอุบลราชธานี  ยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชา  กัญชง  ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม  2565  เพื่อให้ทันเวลา อย.พิจารณา  สำหรับท่านที่มายื่นคำขอฯ หลังวันที่ 13 พฤษภาคม 2565  อาจต้องดำเนินการตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับใช้  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565  นี้  
     ประชาชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   โทรศัพท์ 045 -  242  225  ต่อ  202  และ  091 -  164  4324  
****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  12 พ.ค.65  
 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag