สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี จัดงาน  “ศาลปกครองพบสื่อมวลชน” 


          (8 มิ.ย. 66) ที่ห้องประชุมชั้นที่ 2 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ได้จัดงาน “ศาลปกครองพบสื่อมวลชน”  โดยนายธนพัฒน์ ไชยราช ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม
    การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง ให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่เขตอำนาจของศาลปกครองอุบลราชธานี   ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การรับฟัง แลกเปลี่ยน และให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของคดีพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองอุบลราชธานี และคดีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน     รวมทั้งตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองมากยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรจากสำนักงานศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ และเฟสบุคไลฟ์บนเพจ “สำนักงานศาลปกครอง” อีกด้วย          สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีการคดีรับเข้าทั้งหมดเป็นจำนวนถึง 6,848 คดี และดำเนินการจนคดีแล้วเสร็จถึง 5,977 คดี คิดเป็น 87.28%         
     ทางด้านนายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี กล่าวว่า  การจัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนในครั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในบริบทหน้าที่ของศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป และสำหรับประชาชนที่ต้องการคำปรึกษาในข้อกฏหมายสามารถติดต่อสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีได้ที่เบอร์ 045-319-600 หรือติดต่อสายด่วนศาลปกครองหมายเลข 1355 ให้บริการในวันและเวลาราชการ
*****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar