แขวงอุบลฯเร่งวางกระสอบทราย ป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร 


              แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เร่งระดมกำลังวางกระสอบทรายกว่า 1 หมื่นถุง แบริเออร์ 200 แท่ง เตรียมป้องกันน้ำท่วมทางหลวงชนบทเส้น อบ. 3058 ข้างห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัล –  ลำมูลน้อย อำเภอเมืองอุบลฯ หลังแม่น้ำมูลมีระดับน้ำที่สูงขึ้น
                  (03 ต.ค.65)เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี กว่า 50 คน   เร่งวางกระสอบทราย จำนวนกว่า 1 หมื่นสองพันถุง และแบร์ริออร์กว่า 200 แท่ง บริเวณทางหลวงชนบทเส้น อบ. 3058 บริเวณด้านข้างห้างสรรพสินค้าเซลทรัล – ลำมูลน้อย  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ซึ่งมีระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมผิวจราจร ที่เป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งที่จะใช้สัญจรเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี 
              นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ กล่าวว่า จากประสบการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 2562 ถนนสายนี้น้ำท่วมประมาณ 20-30 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ และเป็นเส้นทางที่ประชาชนจำนวนมากใช้สัญจร ขณะนี้น้ำมูลกำลังเอ่อเข้าท่วมจึงเร่งป้องกันโดยการนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นไว้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา หากน้ำมูลมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอีก ก็จะนำเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออก ให้รถยนต์สามารถใช้เส้นทางนี้ได้ ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน
             นอกจากนี้ ต้องคอยระวังจุดเสี่ยงอีกหลายจุด อาทิ เส้นทางสะพานเสรีประชาธิปไตย ขณะนี้น้ำท่วมแล้วรถเล็กห้ามสัญจร  เส้นทางตาลสุม –พิบูลมังสาหาร น้ำเริ่มเข้าท่วมผิวจราจรบางส่วน ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดอุบลราชธานี  ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง และขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง
*******************          
กรกช   ภูมี   สวท.อุบลฯ  
รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag