PEAอุบลฯ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพื้นที่น้ำท่วม 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี (PEA) ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(2 ตุลาคม 2565)  นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า  ตรวจสอบการยกมิเตอร์ไฟฟ้า ให้มีความสูงเหนือบริเวณน้ำท่วมถึง ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ พร้อมกู้ระบบไฟฟ้าในหลายพื้นที่ ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราธานีมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร 045-316377 , 045-316566 หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ รายงาน 
ภาพ : แผนกวิศวกรรมและการตลาด       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag