ชาว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ร่วมใจกันปลูกหม่อนเฉลิมพระเกียรติฯ ดำนาวันแม่- เกี่ยวข้าววันพ่อ

ชาว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ร่วมใจกันปลูกหม่อนเฉลิมพระเกียรติฯ ดำนาวันแม่- เกี่ยวข้าววันพ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    

นายอัมพร วาภพ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหาร   สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมประชาชนชาวตำบลอ่างศิลา ตำบลบ้านแขมและตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกหม่อนเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ณ  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชนเฮือนฮ่วมแฮง บ้านหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับพันธุ์หม่อนที่ปลูก คือพันธุ์บุรีรัมย์ 60  เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง  ใบหม่อนมีขนาดใหญ่ได้น้ำหนัก สามารถใช้ได้ทั้งในการเลี้ยงไหมและเป็นอาหารสัตว์ เช่น วัว แพะ ใบสดใช้เป็นอาหารปลาได้ด้วย  หลังจากนี้ ประมาณ 8 – 12 เดือน ต้นหม่อนที่ปลูกจะโตเต็มที่ กลุ่มสตรีตำบลหนองบัวฮี จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงไหม  และนอกจากมีการปลูกหม่อนแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันดำนาวันแม่เพื่อรอการเก็บเกี่ยวในวันพ่อ เป็นการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า เอามื้อสามัคคี  เป็นภูมิปัญญาการร่วมแรงร่วมใจของคนอีสาน  
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  13ส.ค.65 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag