อุบลฯ นำผลผลิตโคกหนองนามาปรุงอาหารแบ่งปันผู้สูงอายุ

รองผู้ว่าอุบลฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เก็บผลผลิตจาก โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล มาปรุงอาหาร แบ่งปันผู้สูงอายุในชุมชน
(23 มิถุนายน 2565)   นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน พร้อมเยี่ยมชมผลผลิตและความสำเร็จของแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" แปลงศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล  ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เมตตา เอื้อเฟื้อ แบ่งปันผลผลิตจาก "โคก หนอง นา วังอ้อ โมเดล" มาประกอบอาหาร เช่น เก็บผักกูดมาผัด หาหน่อไม้มาแกง เป็นพาแลงมื้อค่ำ และยังได้แบ่งปันผลผลิตให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านวังอ้อ-โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน ถือเป็นการสร้างความรักสามัคคีในชุมชน 
     นอกจากนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความมั่นคงขั้นพื้นฐาน 4 พ  คือ พอกินพอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความมั่นคงขั้นก้าวหน้า  5 ม  คือ มีบุญ มีทาน มีเก็บ มีขาย มีเครือข่าย ตรงตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้น เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag