อุบลฯ พร้อมจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565

อุบลฯ พร้อมจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565  ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ชมความสวยงาม ของขบวนแห่เทียน ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา   
(  22  มิ.ย.65) ที่ ห้องประชุมพรมหมวรราช ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนเทศบาลนครอุบลราชธานี  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ภาคเอกชน  และสื่อมวลชน   เพื่อร่วมหารือ กำหนแผนการประชาสัมพันธ์ งานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 ภายใต้ชื่องาน “121ปี งานประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ดังนี้ 
  วันที่ 28 มิถุนายน 2565   การแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหนองบัว  
    วันที่ 1-12  เดือนกรกฎาคม  2565 ชมกิจกรรมการเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม  2565  ชมพิธี "เปิดเฮือน เยือนเมืองเทียน เมืองธรรม" ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง   
วันที่ 11-17  เดือนกรกฎาคม  2565 ชมวิถีวัฒธรรมเฮือนอีสาน และการแสดงศิลปวัฒธรรม อัตลักษ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง   กิจกรรมสีบศาสตร์ ยลศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเทียน เมืองธรรม ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง  กิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) ณ บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง การประดับตกแต่งเมือง/คุ้มวัด 
วันที่ 13  เดือนกรกฎาคม  2565   พิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติอุบลราชธานี เคลื่อนมายังบริเวณหน้าศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม การประกวดต้นเทียนพรรษา (วันรวมเทียน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2565 ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
วันที่ 13-14  เดือนกรกฎาคม  2565  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง ภาคกลางคืน (ลูกอีสาน) จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จุดที่ 2 บริเวณหน้าลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า)
วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2565   พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีทอดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ณ บริเวณปะรำพิธี บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม วันที่ 14-17  เดือนกรฏาคม 2565   จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1,2  ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 
วันที่ 19-31  เดือนกรฏาคม 2565  กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดมหาวนาราม วัดบูรพา วัดแจ้ง วัดพลแพน วัดพระธาตุหนองบัว วัดผาสุการาม และวัดศรีประดู่
    โดยกิจกรรมต่างๆมีการถ่ายทอดทาง วิทยุ โทรทัศน์  เคเบิ้ลทีวี และโซเชียลมีเดีย   
***********
กรกช   ภูมี สวท.อุบลฯ
รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag