อุบลฯ ปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชนบ้านหนองไหล เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565


จ.อุบลฯ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 ที่ป่าชุมชนบ้านหนองไหล อ.เมืองอุบลฯ 
           ( 19 พ.ค.2565)  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี อบต.หนองขอนและกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมจัดขึ้น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ส่วนราชการ และประชาชน  ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาด/รอง ผวจ.อุบลฯ/ปลัดจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ป่าชุมชนบ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี เนื้อที่ 26 ไร่ รวม 2,400 ต้น 
      ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ   เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
*****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag