มลฤดี พรหมจักร อดีตหมอลำดัง เจ้าของผลงาน "สาวนักเรียนตำตอ" ต้นตำรับรำตังหวายป่วยหนัก


( 10 พ.ค 65) ที่บ้านโบกม่วง  ต.นาแวง  อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  นายดุสิต สิงห์คีรี  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  พร้อมด้วย นายนิกร  วีสเพ็ญ  และ ผศ.สุเชาวน์  มีหนองหว้า เครือข่ายผู้ดำเนินรายการวิทยุ “เบิ่งบ้านเบิ่งเมือง” สวท.อุบลราชธานี  และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนางมลฤดี  พรหมจักร  อายุ 68 ปี ศิลปินมรดกอีสาน  ราชินีลำภูไท เจ้าของกลอนลำสาวนักเรียนตำตอ และต้นตำรับรำตังหวาย ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก มานานหลายปี ผลจากการรักษาสิ่งข้างเคียงให้พูดไม่ได้ หูไม่ได้ยิน และมีสายตาฟ่าฟาง  โดยจะได้ประสานงานกับหน่วยงานและเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป  
         นางมลฤดี พรหมจักร เดิมชื่อ อินทหวา พรหมจักร เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2497  บ้านนาคำตำบลฟ้าฮ่วน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี บิดาเป็นนักบวช ส่วนมารดาประกอบอาชีพทำนาเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ได้ช่วยครอบครัวทำไร่ทำนา และเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามวิถีของเด็กชนบทที่ไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ในความที่ชื่นชอบในหมอลำ ซึ่งเป็นสื่อพื้นบ้านที่สามารถรับฟังได้ทางสื่อวิทยุในสมัยนั้น โดยเฉพาะอิทธิพลของอังคนางค์ คุณไชย และฉวีวรรณ ดำเนินทำให้มีความใฝ่ฝันที่ยากจะเป็นหมอลำบ้าง จึงฝึกฝนการลำด้วยตนเองจากการฟังหมอลำทางวิทยุ
        จนเมื่อหมอลำสมพงษ์ (ไม่ทราบนามสกุล) ซึ่งเป็นหมอลำในหมู่บ้าน คิดจะตั้งคณะหมอลำเพราะเห็นว่ามีหนุ่มสาวในหมู่บ้านหลายคนมีน้ำเสียงดี รวมถึงมลฤดี พรหมจักร หลังจากตั้งคณะจึงได้เชิญหมอลำคำนึง (ไม่ทราบนามสกุล) มาช่วยสอนให้ ซึ่งถือเป็นครูคนแรกของหมอลำมลฤดี ได้พัฒนาทักษะในการลำจนเป็นที่น่าพอใจของครูจึงได้รับบทแสดงเป็นเรื่องแรก คือ เรื่อง “ นางในโรงแก้ว” และได้รับบทนางเอกประจำคณะ “ สมพงษ์ศิลป์” เมื่ออายุได้ 16 ปี จนถึงอายุ 27 ปี คณะสมพงษ์ศิลป์ ก็ได้แยกคณะเพราะต่างคนต่างมีครอบครัว หลังจากนั้นหมอลำมลฤดี จึงได้ออกแสดงกับคณะต่างๆ เรื่อยมาจนกระทั่งอาจารย์สมาน (ไม่ทราบนามสกุล) แห่ง บ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเห็นฝีมือจึงได้นำตัวไปฝากกับคณะหมอลำทองคำ เพ็งดี ซึ่งอยู่ในช่วงขาลง แต่มลฤดีก็ได้รวมกับคณะของทองคำ เพ็งดี และ ฉวีวรรณ ดำเนิน ฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถมีโอกาสนำกลอนลำที่ตนเองแต่งขึ้นเป็นครั้งแรกจากคำแนะนำของทองคำ เพ็งดี บันทึกเสียงในสังกัดบริษัทเสียงสยาม ในรูปแบบการลำภูไท ในชุด “ สาวนักเรียนตำตอจนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากมหาชนผู้รับฟัง ทำให้ชื่อเสียงของมลฤดี พรหมจักร เป็นที่รู้จักนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน และโอกาสบันทึกเสียงอีกหลายชุดทั้งลำภูไท ลำผญาย่อย ลำตังหวาย ลำคอนสะหวัน ฯลฯ จึงนับว่าเป็นศิลปินอีสานที่มีความสามารถในการขับลำท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นได้เป็นอย่างดี
*******************
ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์ / อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ 
ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี  /รายงาน 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag