สว.ชื่นชม จ.อุบลฯ ต้นแบบการประชาสัมพันธ์ภาครัฐผ่านหอกระจายข่าว 

( 19 พ.ค.2565)  นายจิรชัย   มูลทองโร่ย  สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการอำนวยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าว ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐไปสู่ภาคประชาสังคมอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่6)   ที่หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้อง ม.2 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ และ หอกระจายข่าวบ้านก้านเหลือง ม.3 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชานี   โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  ผู้ดูแลหอกระจายข่าว  ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล การดำเนินงานของหอกระจายข่าว  ซึ่งเป็นสื่อที่นำเสนอข่าวสารจากภาครัฐ ข่าวบริการ เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว และใกล้ชิดคนในชุมชน
   นายจิรชัย ฯ กล่าวว่า  การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหอกระจายข่าว จ.อุบลราชธานีครั้งนี้ ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับหอกระจายข่าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ จัดรายการผ่านหอกระจายข่าวให้ชาวอุบลราชธานี รับทราบข่าวสารสำคัญจากทางรัฐบาลและจังหวัดเป็นประจำในช่วงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละประมาณ 25 นาที  เป็นการทำหน้าที่ที่ดีของข้าราชการ ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน   ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีประมาณ 2,000 กว่าหมู่บ้าน  มีหอกระจายข่าวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์  โดยทางจังหวัดจะเร่งรัดดำเนินการให้มีหอกระจายครบทุกหมู่บ้าน เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์  
    สำหรับประเด็นการนำเสนอข่าวสารจากสมาชิกวุฒิสภาให้เข้าถึงประชาชนนั้น นายจิรชัย ฯ กล่าวว่า ต้องอาศัยสื่อมวลชนภาครัฐ ส่งข่าวสารต่อไปถึงสื่อในท้องถิ่น ผ่านหอกระจายข่าว แจ้งข่าวถึงประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ต่าง ๆ มีความใกล้ชิดกับหอกระจายข่าวอยู่แล้ว 
***************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  19 พ.ค.65


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag