สว. พบเครือข่ายสื่อมวลชนอีสานตอนล่าง 

สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อีสานตอนล่าง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายสื่อมวลชน ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ
    (18 พ.ค.65) นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์  ในคณะกรรมการอำนวยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำโดย นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี พร้อมทั้งสื่อมวลชนภาคเอกชน ที่ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณประชุมทางไกลระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และ นครพนม จำนวนประมาณ 60 คน 
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกำหนดการจัดกิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐไปสู่ภาคประชาสังคมอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 เพื่อสร้างการรับรู้ ประสานความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ภารกิจของวุฒิสภาและคณะกรรมการโครงการวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับประชาชนและผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
*****************
กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag