สถานการณ์โควิด จ.อุบลฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า 1,400 ราย  


ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 วันที่ 17 พ.ค.2565  จ.อุบลราชธานี  มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม  1,491 ราย // เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย // รักษาหายเพิ่ม  2,084 ราย //  กำลังรักษา  16,221 ราย // ผู้ป่วยปอดอักเสบ 321 ราย  ดังนั้น  ขอความร่วมมือประชาชนปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
   นอกจากนี้ ขอให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวทุกคน รวมถึงประชาชนเร่งรัดการเข้ารับบริการฉีดวัคชีนโควิด-19และกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว  สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนทุกคนในจังหวัดอุบลฯ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หอบเหนื่อย เหงื่อออกเวลากลางคืน เพียง 1 อาการ ให้รีบตรวจ ATK ทันที หากผลบวก แจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต
************
กรกช   ภูมี 
สวท.อุบล รายงาน 
 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag