สวท.อุบลฯ  ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี  พร้อมเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565
    ( 13 พ.ค.65)   ที่บริเวณ อาคารที่ทำการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี  แห่งใหม่  เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี  ใกล้แยกดงอู่ผึ้ง  นายดุสิต  สิงห์คีรี  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565  
     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  กล่าวว่า  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี  หรือ สวท.อุบลราชธานี  ได้รับงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์ ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่า ด้วยงบประมาณ จำนวนกว่า 10 ล้านบาท  ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 95 แต่เนื่องจากบริเวณรอบอาคารยังไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงา และไม้ประดับ ให้ภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสถานี การที่ สวท.อุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่าย ได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้และไม้ประดับ เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถสร้างความร่มรื่นและสวยงามโดยรอบของสถานีฯ   
    ด้านนายคำยืน  วงศ์ชาลี  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดอุบลราชธานี  หรือ  สวท.อุบลราชธานี ได้ร่วมกับ เครือข่าย เช่น วุฒิอาสาธนาคารสมอง  จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คนที่ 55    เป็นประธาน / เครือข่ายรวมใจไทอุบล ซึ่งมี ดร.ไขนภา สุทธิอาคาร ประธาน / เครือข่ายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร จ.อุบลราชธานี และ เจ้าหน้าที่ของ สวท.อุบลราชธานี ได้พร้อมใจกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี  2565  ประกอบด้วย ต้นมะม่วงและต้นทองอุไร  
    สำหรับวันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” เพราะเป็นระยะเริ่มต้นฤดูฝน มีฝนตกลงมาแล้ว ซึ่งจะทำให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้ได้ผลดียิ่งขึ้น
******************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  13 พ.ค.65


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag