เขื่อนสิรินธร ร่วมขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตำบลช่องเม็ก 


กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับคณะทำงานฯ การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยเปราะบาง ตำบลช่องเม็ก
       (10 พฤษภาคม 2565)  ที่ บ้านคูหินสูง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์  พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร  พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะทำงานที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายทรงพล  วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าคณะทำงาน เป็นผู้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อบรรเทาทุกให้กับผู้ป่วยเปราะบาง คือ นายคำฟอง  เขียวดี อายุ 67 ปี โดยร่วมกับคณะทำงานที่ 4 และหน่วยงานราชการจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอสิรินธร เดินทางมามอบสิ่งของสนับสนุนให้กับผู้ป่วยเปราะบางเป็นจำนวนมาก และทาง กฟผ.เขื่อนสิรินธร ได้มอบผ้าห่ม กฟผ. จำนวน 4 ผืน , ชุดเครื่องนอนปิคนิก จำนวน 4 ชุด , น้ำดื่ม "น้ำใจ กฟผ." จำนวน 5 แพ็ค (60 ขวด) สนับสนุนให้กับผู้ป่วยเปราะบางใช้ในการดำเนินชีวิต ต่อไป  
***************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag