สว.เพ็ญพักตร์  เป็นบุคคลต้นแบบโครงการสยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติฯ

นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา  ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นบุคคลต้นแบบ ในโครงการสยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
     นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นบุคคลต้นแบบ ในโครงการสยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   จากสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์..
       ในการนี้ ทางสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ได้เชิญบุคคลต้นแบบ 90 คน  เข้าร่วมงานในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 18:30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ 
ไฮแอท  เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 
      ในโอกาสสำคัญนี้  ทางสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯเป็นองค์ประธานของงานในโครงการ “ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” 
      ความสำคัญ ด้วย สหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงรับสหพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2524  เป็นต้นมา ซึ่งทางสหพันธ์ฯได้น้อมนำพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการทอผ้า และทรงใช้ผ้าไทย เป็นต้นแบบมาเป็นแนวทางริเริ่มในการจัดงาน “ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์  เฉลิมพระเกียรติ “ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน  รักษา และต่อยอด  และเพื่อส่งเสริมศิลปะและการประยุทธ์ใช้ผ้าไทยให้เหมาะกับสมัยนิยม  และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ และผู้นำสตรี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้เข้าถึงหัตถศิลป์ไทย โดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งจะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการเชิงวิชาชีพให้เป็นธุรกิจ เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ ถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั่วทุกภูมิภาค และสู่สากลต่อไป
***********
cr.สมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี
กรกช    ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag