จ.อุบลฯ เตรียมจัดแถลงข่าว พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ

จ.อุบลฯ เตรียมจัดแถลงข่าว พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ  มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
    (3 มี.ค. 67)  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ให้พุทธศาสนิกชน เข้าสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดมหาวนาราม  
    จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดแถลงข่าว พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ  ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๖๗   เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.   ณ วัดมหาวนาราม  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โดยมีการแถลงข่าว ในประเด็นที่สำคัญ  เช่น ความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุและอานิสงค์ของการได้กราบไหว้   การนำมาประดิษฐานที่ จ.อุบลฯ ตัวแทนภาคอีสาน  การเตรียมความพร้อม การแต่งกาย  การจัดสถานที่รองรับ  สถานที่จอดรถ    การจัดรถบริการรับ-ส่ง  พุทธศาสนิกชนที่มากราบสักการะ  และการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ  
          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วภาคอีสาน และประเทศเพื่อบ้าน เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต  ณ วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  ของทุกวัน    
*****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  3 มี.ค.67     
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag