สปสช.ชวนคลินิกร่วม 30 บาทรักษาทุกที่

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด คือ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ว่า ข้อมูลวันที่ 7-25 ม.ค.มีการให้บริการและเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการในพื้นที่ 4 จังหวัดนี้แล้ว 36.29 ล้านบาท โดย จ.แพร่ มีผู้รับบริการ 2,425 ครั้ง รวมเงิน 571,962 บาท, จ.เพชรบุรี มีผู้รับบริการ 5,171 ครั้ง รวมเงิน 1,618,918 บาท, จ.ร้อยเอ็ด มีผู้รับบริการ 53,170 ครั้ง รวมเงิน 26,913,894 บาท และ จ.นราธิวาส มีผู้รับบริการ 15,389 ครั้ง รวมเงิน 7,193,608 บาท    และเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะขยายพื้นที่นำร่องเพิ่มอีก 8 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี พังงา หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ นครราชสีมา และสระแก้ว และ เดือน เม.ย.จะขยายพื้นที่เป็น 4 เขตสุขภาพ คือเขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 สปสช.จึงขอเชิญชวนคลินิกเอกชนและร้านยาที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นหน่วยบริการนวัตกรรมของ สปสช. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน.
********************

กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ  
รายงาน  


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag