จ.อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันอานันทมหิดล  9 มิถุนายน  


      (9มิ.ย.66)  นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย ทหาร  ตำรวจ ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักศึกษาวิชาทหาร  นักศึกษา บุคลากร จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดยผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชาวตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน วันอานันทมหิดล  9 มิถุนายน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8   
      โดยมีการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น  ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้  ปัดกวาด เก็บขยะ  และขุดลอกคลองข้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อให้นำไหลได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขังในมหาวิทยาลัยและชุมชน  รวมทั้งทำการล้างถนนข้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้สะอาด 
        รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันนี้มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชนโดยรอบ เป็นสิ่งสำคัญที่ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี น้อมนำมาปฏิบัติ 
*********************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน 9 มิ.ย.2566  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar