สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลฯ  ฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอนติบอดี้ออกฤทธิ์ยาว LAAB ฟรี  ทุกวันศุกร์ 


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี  เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอนติบอดี้ออกฤทธิ์ยาว LAAB ฟรี   
สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีด คือ  กลุ่มฉีดป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ ผู้ที่กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือผู้ที่แพทย์พิจารณาแล้วว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19  เข็มสุดท้ายเกิน 6 เดือน  และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง  โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคไตวายเรื้อรัง  โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน  โรคมะเร็ง  และโรคเบาหวาน  ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19  หรือ ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  
     โดยสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ด้วยแอนติบอดี้ออกฤทธิ์ยาว LAAB ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี  ถนนพรหมราช  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง โทร.045 – 242 226  //  045 – 255 934 และ 045 – 243 235 
******************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  8 มิ.ย.66  
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar