อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 

   (1 ธันวาคม 2565)  นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สาธารณสุขอุบลราชธานี ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP CENTER อบจ. อุบลราชธานี 
   ทั้งนี้ ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือ อบจ.อุบลราชธานี มีบทบาทมากขึ้นในภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข โดยเป็นภารกิจที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ทำการลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอบจ.อุบลราชธานี ในด้านการสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระหว่างอบจ.อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง อบจ.อุบลราชธานีพร้อมสนับสนุนภารกิจนี้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้คณะได้เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ อบจ.อุบลราชธานี เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานและเพื่อประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  1 ธ.ค.65  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag