อุบลฯ  เร่งระบายน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง

กรมชลประทาน  เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบความดันสูงและเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม เพื่อระบายน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด ลดความเดือนร้องของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  
   ( 2 ต.ค.65)   เจ้าหน้าที่ชลประทาน จากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 นครราชสีมา กรมชลประทาน เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องสูบน้ำแบบแรงดันสูงหรือ ไฮโดว โฟรว์ ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น้ำมูลทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ ต้องใช้เครื่องจักรกล รถเครนขนถ่าย และมีเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ติดตั้ง ให้เครื่องผลักดันน้ำมีความมั่นคงแข็งแรง แต่ก็มีความยากลำบากและเสี่ยงภัยในช่วงการติดตั้งบริเวณกลางสะพาน เพราะน้ำไหลเชี่ยว  กรมชลประทานมีแผนการติดตั้งเพิ่มเติมที่จุดนี้จำนวน 200 เครื่อง ขณะนี้ได้ระดมเครื่องผลักดันน้ำมาจากทุกภูมิภาคแล้ว 96 เครื่อง ติดตั้งแล้วเสร็จ 59 เครื่อง และจะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จครบทั้ง 96 เครื่องภายในวันนี้
   ส่วนการติดตั้งเครื่องผลักดันแบบแรงดันสูง หรือไฮโดว์ โฟลว์  จำนวน 4 เครื่อง ขนาดท่อ 24 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณด้านเหนือของสะพานซึ่งเป็นพื้นน้ำนิ่ง แล้วสูบกลับไปบริเวณกลางลำน้ำเพื่อเพิ่มความเร็วและเร่งระบายน้ำได้เพิ่มมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพการระบายน้ำได้เร็วขึ้นกว่าปกติ ประมาณร้อยละ30 -35 เนื่องจากขณะนี้ระดับแม่น้ำโขงต่ำกว่าตลิ่งด้านอำเภอโขงเจียม 3 เมตร 55 เซนติเมตร  ส่งผลทำให้การเร่งระบายน้ำได้ดี  
********************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  2 ต.ค.65  
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar