เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลาให้ชุมชนเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล

เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์ปลาตะเพียนและปลายี่สกให้กับชุมชน , โรงเรียน , หน่วยงาน ในพื้นที่เขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล  
( 9 สิงหาคม 2565)   ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  นายอาทิตย์  พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมมอบพันธุ์ปลาตะเพียนและปลายี่สก เลี้ยงในบ่อดินและแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ชุมชน จำนวน 247,500 ตัว ให้กับชุมชน/โรงเรียน/หน่วยงาน ในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากมูล จำนวน 27 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารสำหรับการบริโภคในชุมชนและสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมงท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของหน่วยงาน/ชุมชน/โรงเรียนในพื้นที่ต่อไป  
**********  
กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag