สวท.อุบลฯ พัฒนาเครือข่าย อป.มช. อำเภอนาเยีย 

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช.  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อยกระดับพัฒนาระบบงานสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน  
   (5 ส.ค.65)   ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายศิลปะชัย  ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. รุ่นที่ 7 ตามโครงการสร้างนวัตกรรมด้านการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 

นายคำยืน  วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช.  ตามโครงการสร้างนวัตกรรมด้านการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการสร้าง พัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     สำหรับการอบรมครั้งนี้มีทีมวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เช่น การเรียบเรียงข่าว หลักการประกาศข่าวทางหอกระจายข่าว  หลักการถ่ายภาพข่าว  และการบำรุงรักษาหอกระจายข่าว  ซึ่งมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ดูแลหอกระจายข่าว จากตำบลนาดี ตำบลนาจาน ตำบลนาเยีย และตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จำนวนกว่า 70 คน เข้ารับการอบรม 
**************
กรกช  ภูมี สวท.อุบลฯ
รายงาน  5 ส.ค.2565 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag