ความสำเร็จของ "โคก หนอง นา โมเดล" อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ

ความสำเร็จของ "โคก หนอง นา โมเดล" อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ มุ่งถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
(3 สิงหาคม 2565)  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" พื้นที่ 3 ไร่ ของนางศุภาวัน วงศ์คำ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
        นางศุภาวัน วงศ์คำ เจ้าของพื้นที่ กล่าวว่า  ขอบคุณ รัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนในที่กำลังประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 ให้สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงชีพได้  
    ภายในแปลง "โคก หนอง นา" ของนางศุภาวัน วงศ์คำ มีการพัฒนานวัตกรรมโซล่าร์เซลล์ เพื่อควบคุมระบบน้ำในแปลง การประมงเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำในคลองไส้ไก่ เลี้ยงหอยและแหนแดงในบ่อ, การเลี้ยงแพะ, การเพาะเห็ดโคน , การทำน้ำหมักรสเปรี้ยว , การปลูกกล้วย สับปะรด บัวแดง และปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอื่นๆ
******************
กรกช   ภูมี   สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar