สวท.อุบลฯ พัฒนาเครือข่าย อป.มช. อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช.  อำเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อยกระดับพัฒนาระบบงานสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน  
   นายคำยืน  วงศ์ชาลี  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช.  ตามโครงการสร้างนวัตกรรมด้านการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕  
เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการสร้าง พัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2565  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดฝึกอบรมดังกล่าว ฯ ที่หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชานี  โดยมีนายธนัท   ชายทวีป   นายอำเภอสว่างวีระวงศ์  เป็นประธานเปิดการอบรม  ซึ่งทีมวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เช่น การเรียบเรียงข่าว หลักการประกาศข่าวทางหอกระจายข่าว  หลักการถ่ายภาพข่าว  และการบำรุงรักษาหอกระจายข่าว  ซึ่งมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ดูแลหอกระจายข่าว จากทุกตำบลของอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวนกว่า 100 คน เข้ารับการอบรม 
**************
กรกช   ภูมี   สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar