อุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ฟื้นฟู แหล่งน้ำ ห้วยคลองนาควาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
( 28 ก.ค.65) นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนชาวอุบลราชธานี  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  ณ ห้วยคลองนาควาย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
   จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้ห้วยคลองนาควาย   เป็นต้นแบบในการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ปัญหาแหล่งน้ำ    รวมระยะทาง 1,200 เมตร   คือ เขตหมู่บ้านริมธาร ตำบลในเมือง ถึง ห้วยวังนอง ระยะทาง  800 เมตร และในพื้นที่กองบิน 21 อุบลราชธานี ระยะ 400 เมตร  โดยมีการปลูกหญ้าแฝกริมสองฝั่งห้วยคลองนาควาย ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน  ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะสิ่งที่กีดขวางทางน้ำ  
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  แสดงความจงรักภักดี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   28 กรกฎาคม 2565  และเป็นการปรับภูมิทัศน์ ห้วยคลองนาควาย ให้เกิดความสวยงาม  แหล่งน้ำสะอาด และยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน อีกด้วย
********************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน   29 ก.ค.65  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag