พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์  BA.4 BA.5 ที่อุบลฯ 

จ.อุบลราชธานี พบติดเชื้อโควิดสายพันธุ์  BA.4 BA.5 ยอดรายใหม่พุ่ง กว่า 500 ราย  
   ศูนย์ EOC COVID-19  จังหวัดอุบลราชธานี  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 7 ก.ค.2565   พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ยอดเพิ่มขึ้นถึง 540 ราย  และจากการส่มุตรวจ พบสายพันธุ์  BA.4 BA.5 จำนวน 2 ราย  รักษาหายเพิ่ม 156 ราย  กำลังรักษา  3,315 ราย  ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 
        นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  และขอให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวทุกคน รวมถึงประชาชนเร่งรัดการเข้ารับบริการฉีดวัคชีนโควิด-19และกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว
          สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนทุกคนในจังหวัดอุบลฯ หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หอบเหนื่อย เหงื่อออกเวลากลางคืน เพียง 1 อาการ ให้รีบตรวจ ATK ทันที หากผลบวก แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต
*****************
กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar