กฟผ.รักษาระดับน้ำเขื่อนปากมูล

คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล มีมติให้ กฟผ.รักษาระดับน้ำ ไม่ให้ต่ำกว่า หรือรักษาระดับน้ำที่ 108.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  
      ( 21 มิ.ย.65)  ที่ ห้องประชุมพรหมเทวา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุจ  วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 5/2565  โดยมีนายบุญเลิศ  แสงระวี หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า  เป็นตัวแทนของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม    
     ทั้งนี้ จากการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล มีมติ ให้ กฟผ. ลดระดับน้ำเพื่อเปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่ สถานีวัดระดับน้ำ M 7 ต่ำกว่า 108.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ได้แจ้งสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลให้คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ประชุมพิจารณาปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน  และมติที่ประชุมลงความเห็นให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. รักษาระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ M 7 ไม่ให้ต่ำกว่า หรือรักษาระดับน้ำที่ 108.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง  ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกครั้งต่อไป 
******************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag