อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจสอบโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ อ.น้ำยืน


( 21 มิถุนายน 2565 ) นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมาน ขั้นชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองช่าง นายธรรมชาติ อรรถเวทิน วิศวกรโยธา ชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ พร้อมคณะ  ออกตรวจสอบโครงการ โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองหญ้าช้าง หมู่ที่13 ต.ศรีวิเชียร – บ.พืชอุดม หมู่ที่6 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบงานจ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มาตรฐานตามแบบแปลน
ที่กำหนด และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สนองตอบความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการคมนาคม เน้นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลักต่อไป
*************
กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar