เทศบาลตำบลอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤษภาคม  2565 เวลา  16.30 – 20.30 น.  ภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล  ดังนี้ 
วันที่ 17 พ.ค.65 ชุมชนท่าบ่อใต้ หมู่ที่ 1 ต.แจระแม  ณ บริเวณ  หน้าบาดาล ถนนหนองไหล
วันที่ 18 พ.ค.65 ท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ 2 ต.แจระแม  ณ  บริเวณ สนามเด็กเล่นชุมชนท่าบ่อเหนือ
วันที่ 19 พ.ค.65 ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ 10 ต.แจระแม ณ บริเวณถนนสามัคคี 1 ใต้ต้นก้ามปู
วันที่ 20 พ.ค.65 ชุมชนนาคำ หมู่ที่ 15 ต.แจระแม ณ บริเวณโบสถ์แม่พระฟาติมา
วันที่ 23 พ.ค.65 ชุมชนหนองปลาปาก หมู่ที่ 11 ต.ขามใหญ่ ณ บริเวณที่ว่างซอยศิริสาน 2 
วันที่ 24 พ.ค.65 ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ ณ บริเวณตลาดสันติสุขดอนกลาง
วันที่ 25 พ.ค.65  ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ ณ บริเวณซอยสุขาพัฒนา 2 ( ซ.สท.เสน่ห์) 
วันที่ 26 พ.ค.65 ชุมชนก้านเหลือง หมู่ที่ 3 ต.ขามใหญ่ ณ บริเวณสนามกีฬาหมู่บ้านดวงจันทร์ 
***********
กรกช  ภูมี สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :