อบต.กระโสบ จัดประชุมสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ  อ.เมืองอุบลฯ  จ.อุบลราชธานี  กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 / 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2565  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ   
************  
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :