สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจำปี  2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน กำหนดประชุมสมัยสามัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน สมัยที่ 2 ครั้งที่  1 ประจำปี  2565 วันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2565  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว  โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์  097 – 336 0928 
***********
   กรกช    ภูมี  
สวท.อุบลฯ   รายงาน  
 คะแนนโหวต :