สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งยอดเงินสงเคราะห์รายศพ เดือน ก.ค.2565

สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  แจ้งว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม และยอดเงินสงเคราะห์รายศพที่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จะต้องชำระในเดือนสิงหาคม 2565  ดังนี้
- สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม 728 ราย  สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ จำนวน 728 บาท 
- สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม 391 ราย   สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ จำนวน 391 บาท
- สมาชิก  ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สมาชิกต้องเงินคงเหลือในบัญชีก่อนวันที่ 31 สิงหาคม  2565  
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี  โทร 045 – 422081-3
************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ  รายงาน  คะแนนโหวต :