ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี  จัดงาน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค  ครั้งที่  1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดจัดงาน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค  ครั้งที่  1 ประจำปีบัญชี  2565  ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม  2565  เวลา  08.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและมอบโชคแก่ลูกค้าผู้ฝากเงินประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค  
*************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ 
รายงาน  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar