อบจ.อุบลฯ ประชุมสภา วันที่ 1 สิงหาคม  2565

อบจ.อุบลฯ ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2565 วันที่ 1 สิงหาคม  2565  
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี  พ.ศ.2565  ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม  2565  เวลา  14.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  (ชั้น3)     สำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้ารับฟังการประชุม ติดต่อได้ที่  ฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 045-250333 ต่อ 1299 
*************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ รายงานคะแนนโหวต :