อบต.ท่าลาด ประชุมสภา วันที่ 4 ส.ค.2565

    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  สมัยประชุม สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ.2565  ครั้งที่ 1/2565  ในวันพฤหัสบดีที่  4 สิงหาคม  2565  เวลา  09.00 น.   ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  สำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้ารับฟังการประชุม ติดต่อได้ที่  ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ท่าลาด  โทร. 045 – 855639
*************
กรกช    ภูมี  สวท.อุบลฯ รายงาน  
 คะแนนโหวต :