เทศบาลเมืองแจระแม จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี

เทศบาลเมืองแจระแม จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย  ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ประจำปี  2565  เพื่อเป็นการฟื้นฟูการแข่งขันเรือประเพณีในลุ่มแม่น้ำมูล  ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน  
   จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันเรือประเพณี ได้ที่  บริเวณแม่น้ำมูล ท่าน้ำบ้านทัพไท  หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  ในวันเสาร์ที่  18 มิ.ย.2565  เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
**********  
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  17 มิ.ย.65 คะแนนโหวต :