สำนักงาน สกสค. จ.อุบลราชธานี แจ้งยอดเงินสงเคราะห์รายศพ เดือน พ.ค.65

สำนักงาน สกสค. จ.อุบลราชธานี  แจ้งว่า ในเดือน พ.ค.2565 ที่ผ่านมา  มีสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ถึงแก่กรรมและยอดเงินสงเคราะห์รายศพที่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.จะต้องชำระในเดือน มิ.ย.2565 มีรายละเอียด ดังนี้  
- สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแกรรม 875 ราย  สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ จำนวน 875 บาท 
- สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม 437 ราย  สมาชิกต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ จำนวน 437 บาท 
- สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีชำระเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สมาชิกต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี ก่อนวันที่ 30 มิ.ย.2565  
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045 – 422081-3
*************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  17 มิ.ย.65  คะแนนโหวต :