อบต.ขี้เหล็ก ออกกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  จัดโครงการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
วันที่ 13 มิ.ย.2565  ดำเนินการในพื้นที่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 7 
วันที่ 14 มิ.ย.2565  ดำเนินการในพื้นที่บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 
วันที่ 15 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองตอแก้ว หมู่ที่ 4
วันที่ 16 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านทุ่งคำไผ่  หมู่ที่ 6 
วันที่ 17 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8
วันที่ 20มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านสว่าง หมู่ที่  3
วันที่ 21 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านนาไหทอง หมู่ที่ 5 
วันที่ 22 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 9
วันที่ 23 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองเซียงมอง หมู่ที่ 10
วันที่ 24 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 
วันที่ 27 มิ.ย.2565 ดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1
**************  
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  10  มิ.ย.65 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar