กรมทางหลวงชนบท ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

    แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 18 รายการ       ผู้สนใจขอดูครุภัณฑ์ได้ที่ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เลขที่ 119 หมู่ 10 บ้านหนองทาม     ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี  โดยลงทะเบียน เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มสู้ราคา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป       ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและงานเครื่องกล แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เลขที่ 255 หมู่ 11 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-315423 ในวันและเวลาราชการ
*************
ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน คะแนนโหวต :