อบต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ ประมูลราคาให้เอกชนรับจ้างเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดประมูลราคารับจ้างเก็บ ขน หรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย      กำหนดยื่นซองประมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-10.30 น. และจะทำการเปิดซองประมูลในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูลได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ       จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-906299    ในวันและเวลาราชการ
************
ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน คะแนนโหวต :