สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.อุบลราชธานี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  

    สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.อุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 1 คัน     กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.อุบลราชธานี     ผู้สนใจติดต่อขอดูพัสดุที่จะขาย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน          จ.อุบลราชธานี เลขที่ 700 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-210472 ในวันและเวลาราชการ
******************
ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงานคะแนนโหวต :