กรมท่าอากาศยาน ประมูลสิทธิการเช่าหาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 


    กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน จำนวน 22 แห่ง เป็นเวลา 9 ปี
    กำหนดยื่นซองประมูล ณ ห้องประชุมชั้น 3 กรมท่าอากาศยาน ในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. และประกาศผลการประมูล ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางว็บไซต์ www.airports.go.th ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันยื่นประมูล  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์ 0 4524 5612-3 ต่อ 1102,2208

ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน /  29 สิงหาคม 2565             คะแนนโหวต :