สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ 
 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี มีความประสงค์จะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์   ให้กระทรวงการคลัง ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.1531 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ประมาณ 1-3-20 ไร่   กำหนดรับฟังคำชี้แจง ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. และ กำหนดยื่นซองประมูล ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-10.00 น. 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-250015 ในวันและเวลาราชการ
***************
ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงานคะแนนโหวต :